TOPÁNKY

Klepnutím vyhľadajte

Impressum / Zásady ochrany osobných údajov

CANVORY - ÁNO, CANNabis!

XALARA SARL

Plattenstr. 46

CH-8152 Glattbrugg

UID: CHE-239.287.658

Číslo obchodného registra: CH-020.4.060.079-8

súkromia

S ohľadom na článok 13 Švajčiarsky federálnej ústavy a ustanovenia o ochrane údajov Spolkového (zákon o ochrane údajov, DSG) Každý má právo na súkromie a na ochranu proti zneužitiu ich osobných údajov. Sme v súlade s týmito predpismi. Osobné údaje sú prísne dôverné a nebudú predané tretím stranám, alebo prešiel.

V úzkej spolupráci s našimi poskytovateľmi hostingu sa snažíme chrániť databázy pokiaľ možno proti neoprávnenému prístupu, strate, zneužitiu alebo falšovaniu.

Pri prístupe na naše webové stránky sú v súboroch denníka uložené nasledujúce údaje: IP adresa, dátum, čas, požiadavka prehliadača a všeobecné prenášané informácie o operačnom systéme resp. Browser. Tieto údaje o používaní tvoria základ pre štatistické, anonymné hodnotenia, aby sme mohli identifikovať trendy, s ktorými môžeme zodpovedajúcim spôsobom zlepšiť naše ponuky.

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre používanie Facebooku pluginov (ako tlačidlo)

Na našich stránkach sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook pluginy môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo "Like-Button" ("Like") na našich stránkach. Prehľad zásuvných modulov Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, plugin vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook dostáva informácie, ktoré ste navštívili na našej stránke s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "Like-Button" na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok na váš používateľský účet. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook deň Besuch unserer Seiten ihre Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihre Facebook-Benutzerkonto aus.

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre využitie Twitteru

Na našich stránkach sú zahrnuté funkcie služby Twitter. Tieto funkcie sú ponúkané prostredníctvom služby Twitter Inc., 795 Folsom St., 600 Suite, San Francisco, CA 94107, USA. Používaním služby Twitter a funkcie „Re-Tweet“ budú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom služby Twitter a zdieľané s ostatnými používateľmi. Okrem iného sa na Twitter odosielajú údaje ako adresa IP, typ prehliadača, navštívené domény, navštívené stránky, poskytovatelia mobilných služieb, ID zariadení a aplikácií a hľadané výrazy.

Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme obsah prenášaných dát a ich používanie prostredníctvom Twitteru. Z dôvodu neustálej aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov v službe Twitter odkazujeme na najnovšiu verziu (http://twitter.com/privacy) Out.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings nezmení. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás [Email protected].

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre využitie Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Iba vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa sa prenáša na server Google v USA a tam skrátená. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosť prevádzkovateľov internetových stránok a poskytovanie iného s webových stránok a súvisiacich internetových služieb. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje v mene spoločnosti Google. Prenášaný prostredníctvom prehliadača v rámci Google Analytics IP adresa nebude zlúčená s inými dátami Google.

Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie Google + 1

1 tlačidla Google + môžete publikovať informácie na celom svete. O tlačidla Google + 1 vy aj ostatní používatelia dostanú personalizovaný obsah od spoločnosti Google a jej partnerov. Google bude uchovávať aj informácie, ktoré ste dali za obsah + 1, rovnako ako informácie o stránke zobrazené na + 1 po kliknutí na tlačidlo. Váš + 1 môžu byť zobrazené ako dôkaz spolu s vaším menom a profilovú v služieb Google, ako sú napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google, alebo inde na webových stránok a reklamy na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite + 1, aby zlepšila služby spoločnosti Google pre vás a ostatných.

Ak chcete použiť tlačidlo Google + 1, potrebujete globálne viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Tento názov sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo od vás majú iné identifikačné informácie.

Okrem vyššie uvedených spôsobov použitia budú informácie, ktoré poskytnete, spracované v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/). Spoločnosť Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivite používateľov + 1 alebo tieto štatistické údaje postúpiť našim používateľom a partnerom, ako sú vlastníci, inzerenti alebo pridružené webové stránky.